Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

  

   Bilgisayar ve Network Sistemleri
     Biz Kimiz  |  Haberler  |  Ana Sayfa
  Bilgisayar ve Network Sistemleri
  Ticari Programlar
  Barkod Sistemleri
  Danışmanlık ve Web Hizmetleri
 
 
 
Bilgisayar ve Network Sistemleri

Cisco Systems Broadband Çözümleri

Cisco Systems, mü?terilerinin yüksek hyzly, geni?bandly eri?im ihtiyaçlaryny, kablo modem, DSL ve kablosuz ileti?im gibi teknoloji ve servis çözümleri ile kar?ylamaktadyr.

DSL – "Sayysal Abone Hatty"

Ynsanlar, hizmet alabildikleri yerlerde DSL eri?im talep etmektedir. Tüketiciler, küçük ofisler ve büyük ölçekli i?letmelerin bölge ofisleri, ekonomik ve teknolojik nedenlerden dolayy alternatif eri?im metodlary aramaktadyr. DSL ba?lantylar, kiralyk hatlar gibi çaly?ma süreklili?i yüksek olan ve hyzy iyi olan ba?lantylardyr.

DSL, ?uanda kullanylmakta olan bakyr teller üzerinden, kar?ylykly olarak her iki uca konulan modemlerle haberle?me imkany sa?layan bir iletim teknolojisidir. Klasik telefon hatlaryny, yüksek hyzly veri iletim hatlaryna dönü?türür.

Simetrik ve Asimetrik olmak üzere farkly DSL standartlaryna uygun Cisco çözümleri bulunmaktadyr. Çözümler noktadan noktaya veya noktadan çoklu noktaya ba?lanty gibi tasarym topolojilerini rahatlykla kar?ylamaktadyr.

Long Reach Ethernet - "Uzun Mesafe Destekli Ethernet"

LRE, Ethernet'in getirdi?i 100 metre mesafe kysytlamalaryndan kurtulmamyzy sa?layan ve 1500-2000 metre mesafeye kadar uzak nokta ethernet ba?lantysyna imkan veren bir teknolojidir.

Özellikle uzak mesafe haberle?melerinde fiber kullanylamady?y zamanlarda, LAN ba?lantylary ço?u zaman yapylamamakta veya bu i? için Wireless veya DSL gibi alternatif çözümler önerilmekteydi. Cisco Systems'in Catalyst 2900 Long Reach Ethernet switch'leri ile artyk Kategori 1/2/3 bakyr kablo üzerinden 15 Mbps hyzynda ve 1500- 2000 Metre mesafeye kadar ethernet ba?lantylary mümkün. Çaly?ma mesafeleri hyz ile ters orantyly olarak de?i?iyor. Cihazlar üzerinde 12 veya 24 adet uzak mesafe destekli Ethernet portu ve 4 adet normal 10/100 Ethernet portu bulunmaktadyr.

Uzak mesafelerdeki uç noktalarda ise, dü?ük maliyetli Cisco 575 LRE CPE cihazlary kullanylmaktadyr.

LRE çözümüyle sa?lanan yüksek hyz, ve vDSL teknolojisi, ses, video ve data haberle?mesinin ayny anda e?zamanly yapylabilmesine imkan vermektedir. Ses trafi?ini PBX’e yönlendirerek datadan ayyrmak için, POTS Splitter dedi?imiz filtreleyiciler kullanylmaktadyr.

LRE çözümü kullanym alanlary arasynda, kampüs, site, lojman, i?hany, i? merkezi gibi yerleri, ISP'lerin POP noktalaryny, tatil köylerini ve otelleri saymak mümkündür.

MxU Çözümü

Cisco Bina Broadband çözümleri, otel, apartman, site, ofis, e?itim binalary, havaalany ve kafeterya gibi yerle?im alanlarynda yüksek hyzly internet eri?im hizmetlerine imkan veren uçtan uça bir a? çözümüdür.

Artyk, yüksek hyzly internet eri?imi, kritik bir i? gereksinimi haline gelen bir olgudur. Bu noktada Cisco Systems MxU çözümleri, bu taleplere yönelik olarak katma de?erli servisler sunan güvenilir bir çözümdür.

Cisco Bina Broadband Servis Yöneticisi (BBSM) platformu ile kullanycylara plug & play eri?im, katmanly servis yapylary ve otomatik ücretlendirme imkany sa?lanmaktadyr.

 

     © Copyright 2007 Starnet  

Ana Sayfa  | İletişim  | Site Haritası

     starnet@starnetbilgisayar.com